SPELEN ONDERWIJS


Het interactief spelmateriaal van NYOYN heeft verschillende educatieve leer elementen in zich voor het primair (speciaal) onderwijs. Met de producten van NYOYN sluit spelen aan bij onderwijs. Een goed voorbeeld van de combinatie spelen en onderwijs / educatie is een rekenspel voor de SoundSteps. NYOYN heeft een spelkaart ontwikkelt waarmee de tafel van 1 t/m 10 geoefend kan worden. Het kind kan individueel of in de groep keer sommen oefenen. Dit kan door middel van het springen op de cijfers van de matjes en nadat de som is ingetoetst het juiste antwoord te geven. Kinderen zijn tijdens dit educatieve spel op een unieke fysieke en mentale manier betrokken bij de oefenen van de tafeltjes. Een ander voorbeeld van educatief spelen is de taal spelkaart die NYOYN voor het onderwijs ontwikkeld heeft. Hiermee kan het kind een logische zin bouwen. In het onderwijs kan deze spelkaart gebruikt worden om zinnen te ontleden op bijvoorbeeld werkwoorden, onderwerp, lidwoorden, vergelijkwoorden, voorzetsels en aanwijzend voornaamwoorden. De spelkaarten van de SoundSteps zijn voor het onderwijs zowel een unieke educatieve en sociaal emotionele ondersteuning. Ze zijn gericht op zowel het individueel als voor het samen spelen van kinderen.

Vraag naar de mogelijkheden