INTERACTIEF SPELMATERIAAL


NYOYN ontwikkelt en verkoopt interactief spelmateriaal. De producten zijn gebaseerd op zowel moderne als traditionele speelwaarden en worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de doelgroep. Al in een vroege fase van de ontwikkeling worden er prototypes van het interactieve spelmateriaal gemaakt om te testen met de gebruikers: kinderen, pedagogisch medewerkers, docenten, etc. Waarom interactief spelmateriaal? Dit heeft meerdere redenen: naast het feit dat interactief speleneen meerwaarde heeft voor het spel, kan interactief spelmateriaal bijzonder breed ingezet worden. Door gebruik van moderne technologieën biedt het spelmateriaal van NYOYN vele spelmogelijkheden die zowel een jonge als oudere doelgroep aanspreekt. Bovendien is het inhoudelijk ook breed inzetbaar omdat het verschillende aspecten van de ontwikkeling aanspreekt (motorisch, sociaal, cognitief, educatief, muzikaal). De SoundSteps is hier een goed voorbeeld van.

Vraag naar de mogelijkheden