EDUCATIEVE SPELLEN


Met de producten die NYOYN ontwikkelt kan op verschillende manieren gespeeld worden. Met behulp van spelkaarten kan een verscheidenheid aan spellen gekozen worden, waarvan een belangrijk deel spellen zijn met een educatieve waarde. Bij de SoundSteps zit onder andere het spel ‘Rekenen’: kinderen maken en oefenen zelf tafels. Dit kan individueel, maar ook samen met andere kinderen of onder begeleiding van een docent. Andere voorbeelden van expliciet educatieve spellen bij de SoundSteps zijn ‘Taal – logische zin’ (waarbij je van losse woorden een goede zin moet maken) en ‘Having lunch’ (waarbij je Engelse woordjes leert). Ook in de ontwikkeling van onze interactieve muur Nebula is ontwikkeling van educatieve spellen een speerpunt. Je kunt hierbij denken aan spellen waarbij kinderen het aantal appels moeten tellen die op de muur afgebeeld staan, of spellen waarbij de kinderen zelf de som af moeten maken (5 + … = 11). Ander voorbeelden van spellen met een duidelijke educatieve waarde is het groot schrijven op de muur (letters overtekenen, maar wel met je hele lichaam bewegen) of letters in de juiste volgorde zetten om zo woorden te maken.

Vraag naar de mogelijkheden